Om mig

Om mig


Jag har vandrat på olika stigar i mitt liv innan jag fann terapeutens.

Jag fann Gestaltterapin genom de kurser som den finlandssvenska teaterpersonligheten Marcus Groth har hållit i många år. Där ses man i gruppform och arbetar både med texter och terapi om vartannat. Det var oerhört kraftfullt och djupt mänskligt.


Jag kände också igen mig i Gestaltterapins fokus på att hålla uppmärksamheten i nuet, på relationen som finns här i rummet mellan oss, från något som jag gjort i många år och som kallas Omvärderande parsamtal (Re-evaluation counseling), som är en ideell verksamhet där människor träffas för att lyssna på varandra och stödja möjlighet till omvärdering och förändring.

2008 så jag sökte till GIS International; en psykoterapeututbildning med Gestaltinriktning som finns i Danmark. Det är en internationell utbildning med studenter från Skandinavien och Baltikum. Utbildningen är på engelska.


Jag började med klienter under tredje året på utbildningen (2012), tog min examen 2014 och har sedan dess haft min praktik på Södermalm i Stockholm. 2016-18 arbetade jag också åt en internationell mottagning i Vasastan som heter Turning Point.


Pappagrupper är också något som jag leder. Det är samtalsgrupper för nyblivna pappor som brukar hållas på olika BVC. De syftar till att få pappor att engagera sig mer och djupare i sina barns liv och därigenom ge barnen deras rättmätiga tillgång till båda sina föräldrar. Syftet är självfallet att också öka jämställdheten inom familjen.

Jag har fortbildat mig efter min examen genom att under 2018 gå en utbildning i Helsingfors i ”Gestalt approach to Psychopathology” med Gianni Francesetti, Jean-Marie Robin och Marguerita Spagnuolo-Lobb som föreläsare.

Jag har även i London våren 2019, gått basutbildningen i EFT (Emotionally Focused Therapy). En relationell och anknytningsinriktad parterapi, grundad av Sue Johnson, som har visat sig ge mycket goda resultat. Jag kommer fortsätta att gå fortbildning inom EFT.

Våren 2019 påbörjade jag också en 2½ år lång utbildning i Developmental Somatic Psychotherapy under ledning av Ruella Frank. Det är en terapi som fokuserar på de primära rörelserna i kontakten med en annan människa, som vi föds med som spädbarn och som följer oss genom livet. Genom att bli lyhörd för hur vi rent fysiskt förhåller oss till och påverkas av varandra kan terapin gå förbi intellektet nå fram till kärnan, barnet, den vi egentligen är.

Contact Me/Kontakta mig

- Hökens gata 10, Stockholm

- Subway/Tunnelbana: Slussen

070-640 54 56


 
 
 
 
 

Copyright Philip Ronne © All Rights Reserved