Själv eller som par

Individuell terapi

 

När vi får kontakt med varandra så bokar vi ett första tillfälle att träffas. Mötet brukar vara en knapp timme, innan det är slut så bestämmer vi om vi ska fortsätta att ses, det är ett ömsesidigt beslut.


Om vi vill det så gör vi en plan för hur ofta vi ska ses och om vi ska ses ett visst antal tillfällen och sedan utvärdera hur vi går vidare.


Gestaltterapin är till sin natur experimentell och fenomenologisk, det betyder att vi startar en process som det inte går att säga hur lång tid den tar eller vilka vägar den söker sig.


Fokus ligger på vårt möte i terapirummet, att tillsammans utforska vad som händer i dig i kontakten med mig; din terapeut och medresenär. Självfallet så är det du som bestämmer vad du vill ta upp och vad du konkret behöver hjälp med, men det finns ingen genväg på den resan, det är som att segla mot vinden, man får kryssa sig fram och passa upp för grynnorna vid sidan av farleden!


Vi sätter tillsammans upp ett mål för vad du vill uppnå eller förändra i ditt liv. Vid givna tillfällen så utvärderar vi tillsammans hur arbetet går, vad som har förändrats, vad som inte har det och vilka nya utmaningar som kommit upp.

Parterapi

 

Det kan finnas en mäng olika anledningar till att man vill ha hjälp som par; konflikter, ojämlikhet, utmattning eller att man blivit som två isolerade öar som fixar vardagen, men sen är det tomt…


Grunden för mitt arbete med er är EFT (Emotionally Focused Couple Therapy), det är en utveckling och syntes av gestaltterapin och anknytningsteorin. Den fokuserar på att ge känslorna plats, låta känslorna guida vägen till att kunna visa sin längtan, sina behov och att den andre kan klara av att se dessa och bli berörd.


Våra nära relationer har sin grund i våra behov av trygghet, kärlek och att bli sedda. Precis det vi söker som barn i våra familjer. Detta kallas för anknytning och om vi inte fått chansen till en trygg sådan så kompenserar vi för det på olika vis. Vi får otrygga anknytningsmönster, förenklat kan man säga att det finns två huvudtyper, att stöta bort andra (jag klarar mig själv), eller att klänga efter den andre. I våra kärleksrelationer blir dessa olika strategier en svårighet för oss, vi blir tjatiga alt. drar oss undan. Vi vältrar över vår frustration på den andre, vi känner oss missförstådda o.s.v. o.s.v.


När vi ses och arbetar tillsammans så följer jag ett EFT schema som bygger på att hitta tilliten till processen där vi börjar med att identifiera er onda dans, hur ni hakar i varandra och utan att kunna stoppa det börjar såra den andre. När vi lärt oss känna igen dansen så rör vi oss mot att se vad som utlöser den och närma oss punkten där ni kan våga visa er sårbarhet för varandra och förstå vad den andre egentligen behöver och hur ni kan möta det och samtidigt formulera era egna behov.


Slutligen kan ni tillsammans hitta nya strategier för att inte börja dansa den onda dansen igen