Gestaltterapi – varför då?

Gestaltterapi – varför då?

Varför kommer man till en terapeut? För att få hjälp med något som blivit för svårt, övermäktigt i ens liv. Det kan vara en relation som fastnat i konflikter, destruktivitet eller bara tomhet. Det kan vara tvångsliknande mönster som man brottas med, beroenden, svartsjuka, skam, rädsla för andra människor. Det kan vara känslor man bär på som känns okontrollerbara; sorg, ilska eller skam.


Det finns två sätt att hjälpa som terapin erbjudit, att titta på orsaken till dina problem och försöka att förstå varför du gör som du gör och därigenom kunna ändra det. Eller att börja utifrån, hur kan du hitta modeller för att ändra ditt beteende och därigenom må bättre.


Gestaltterapin erbjuder en tredje väg, den existentiella, relationella och fenomenologiska. Vad betyder det? Att jag som terapeut erbjuder dig som en klient ett möte, en kontakt där vi i stunden, här och nu kan undersöka vad som händer i dig. Där jag både stöttar och utmanar dig att möta det som hindrar dig att vara fullt närvarande, att känna dig trygg och sedd.


Det är en resa vi gör tillsammans där accepterandet av vad som är, blir vår guide till att kunna möta din bakgrund och ditt liv i nuet. Det kan vara smärtsamt, men det är också som att färglägga en bild i en sån där målarbok för barn med färdiga teckningar. Målet är att du ska kunna vara i dina känslor utan att de tar dig i våld. Då kan du välja själv hur du vill möta en ny situation, du kan prova vägar du inte vågat beträda innan.